The houses, the works, the ochres of Vaucluse are present. Discover the factory where are prepared ocher.
11FSR00187.jpg

11FSR00187

Ocher [AT]

11FSR00186.jpg

11FSR00186

Roussillon Ochre building wall [AT]

11FSR00185.jpg

11FSR00185

Ocher [AT]

11FSR00184.jpg

11FSR00184

Ocher [AT]

11FSR00183.jpg

11FSR00183

Ocher [AT]

11FSR00182.jpg

11FSR00182

Ocher [AT]

11FSR00181.jpg

11FSR00181

Ocher [AT]

11FSR00180.jpg

11FSR00180

Ocher [AT]

11FSR00179.jpg

11FSR00179

Ocher [AT]

11FSR00178.jpg

11FSR00178

Ocher [AT]

11FSR00177.jpg

11FSR00177

Ocher [AT]

11FSR00176.jpg

11FSR00176

Ocher [AT]

11FSR00175.jpg

11FSR00175

Ocher [AT]

11FSR00174.jpg

11FSR00174

Ocher [AT]

11FSR00173.jpg

11FSR00173

Ocher [AT]

11FSR00172.jpg

11FSR00172

Ocher [AT]

11FSR00171.jpg

11FSR00171

Ocher [AT]

11FSR00170.jpg

11FSR00170

Ocher [AT]

11FSR00169.jpg

11FSR00169

Ocher factory [AT]

11FSR00168.jpg

11FSR00168

Career Rustrel [AT]

11FSR00167.jpg

11FSR00167

Ocher factory [AT]

11FSR00166.jpg

11FSR00166

Ochre and Rust [AT]

11FSR00165.jpg

11FSR00165

Ochres and fossil [AT]