46 éléments


19MLG06002.jpg

19MLG06002

Cadavre de rat dans les rues d'Avignon

Cadavre de rat dans les rues d'Avignon

19MLG06007.jpg

19MLG06007

Cadavres dans la ville

Cadavres dans la ville

19MLG06006.jpg

19MLG06006

Cadavres dans la ville

Cadavres dans la ville

19MLG06005.jpg

19MLG06005

Cadavres dans la ville

Cadavres dans la ville

19MLG06004.jpg

19MLG06004

Cadavres dans la ville

Cadavres dans la ville

19MLG06003.jpg

19MLG06003

Les oiseaux mangent la vile !

Les oiseaux mangent la vile !

19MLG06001.jpg

19MLG06001

Cadavre de rat dans les rues d'Avignon

Cadavre de rat dans les rues d'Avignon

19MLG06000.jpg

19MLG06000

Cadavre de rat dans les rues d'Avignon

Cadavre de rat dans les rues d'Avignon

06MLG14151.jpg

06MLG14151

RACINES AFFLEURANTES

RACINES AFFLEURANTES

06MLG14072.jpg

06MLG14072

GALETS ROULÉS ET FEUILLES

GALETS ROULÉS ET FEUILLES

06MLG13250.jpg

06MLG13250

FAUSSE NEIGE SUR L'HERBE

FAUSSE NEIGE SUR L'HERBE

06MLG13185.jpg

06MLG13185

PIQUETS SUR LA PLAGE

PIQUETS SUR LA PLAGE

06MLG13068.jpg

06MLG13068

DEBRIS DE COQUILLES DE MOULES SUR LA PLAGE

DEBRIS DE COQUILLES DE MOULES SUR LA PLAGE

06MLG11414.jpg

06MLG11414

TRACES SUR LA PLAGE

TRACES SUR LA PLAGE

06MLG11411.jpg

06MLG11411

TRACES SUR LA PLAGE

TRACES SUR LA PLAGE

06MLG08352.jpg

06MLG08352

HERBES SUR ROUTE

HERBES SUR ROUTE

06MLG07275.jpg

06MLG07275

DENDRITES DE MANGANÈSE

DENDRITES DE MANGANÈSE

06MLG07273.jpg

06MLG07273

DENDRITES DE MANGANÈSE

DENDRITES DE MANGANÈSE

06MLG07272.jpg

06MLG07272

DENDRITES DE MANGANÈSE

DENDRITES DE MANGANÈSE

06MLG02343.jpg

06MLG02343

LE RHÔNE À AVIGNON EN HIVER

LE RHÔNE À AVIGNON EN HIVER

06MLG02340.jpg

06MLG02340

LE RHÔNE À AVIGNON

LE RHÔNE À AVIGNON

06MLG02338.jpg

06MLG02338

LE RHÔNE À AVIGNON

LE RHÔNE À AVIGNON

06MLG01644.jpg

06MLG01644

LE RHÔNE À AVIGNON

LE RHÔNE À AVIGNON

06MLG00795.jpg

06MLG00795

LE RHÔNE À AVIGNON

LE RHÔNE À AVIGNON

06MLG00789.jpg

06MLG00789

LE RHÔNE À AVIGNON

LE RHÔNE À AVIGNON

06MLG14071.jpg

06MLG14071

FEUILLES SUR GALETS ROULÉS

FEUILLES SUR GALETS ROULÉS

06MLG12133.jpg

06MLG12133

PAVÉS INCRUSTÉS D'HERBE SECHE

PAVÉS INCRUSTÉS D'HERBE SECHE

06MLG10919.jpg

06MLG10919

TAPIS DE FEUILLES D'OR

TAPIS DE FEUILLES D'OR

06MLG10918.jpg

06MLG10918

FEUILLES MOUILLÉES EN AUTOMNE

FEUILLES MOUILLÉES EN AUTOMNE

06MLG10902.jpg

06MLG10902

FEUILLES

FEUILLES

06MLG10889.jpg

06MLG10889

FEUILLES D'AUTOMNE

FEUILLES D'AUTOMNE

06MLG05928.jpg

06MLG05928

CRAVATE DE TROTTOIR

CRAVATE DE TROTTOIR

06MLG05418.jpg

06MLG05418

RONDELLE AVEC HERBE

RONDELLE AVEC HERBE

06MLG01007.jpg

06MLG01007

INONDATION 2003

INONDATION 2003

06MLG00986.jpg

06MLG00986

LE RHÔNE À AVIGNON PENDANT L'INONDATION

LE RHÔNE À AVIGNON PENDANT L'INONDATION

06MLG00935.jpg

06MLG00935

INONDATION 2003 À AVIGNON

INONDATION 2003 À AVIGNON

06MLG00902.jpg

06MLG00902

INONDATION 2003 À AVIGNON

INONDATION 2003 À AVIGNON

06MLG00840.jpg

06MLG00840

INONDATION 2003 À AVIGNON

INONDATION 2003 À AVIGNON

06MLG00778.jpg

06MLG00778

INONDATION 2003

INONDATION 2003

06MLG00058.jpg

06MLG00058

ÉCAILLES DE LIMON

ÉCAILLES DE LIMON

06MLG00054.jpg

06MLG00054

CHEVELURE DE SIRÈNE

CHEVELURE DE SIRÈNE

06MLG00045.jpg

06MLG00045

L'AVALOIR RECRACHE L'EAU

L'AVALOIR RECRACHE L'EAU

06MLG00043.jpg

06MLG00043

AVALOIR INVERSE

AVALOIR INVERSE

06MLG00026.jpg

06MLG00026

INONDATION

INONDATION

06MLG00021.jpg

06MLG00021

INONDATION

INONDATION

06MLG00016.jpg

06MLG00016

RUISSELLEMENT

RUISSELLEMENT